Nin-Jutsu  

"Nin-jutsu"    

 


Taijutsu z 9-ciu szkół Ninjutsu

Taijutsu - techniki walki

Gyokko Ryu Kosshijutsu
Gyokushin Ryu Ninpo
Koto Ryu Koppojutsu
Kukishinden Ryu Daken Taijutsu
Kumogakure Ryu Ninpo
Shinden_Fudo Ryu Dakentaijutsu
Shinden Fudo Ryu Jutaijutsu
Takagi Yoshin Ryu
Togakure Ryu

STRONA W BUDOWIE...