KARATE  

PODSTAWY KARATE

 Ceremoniał

Poziomy wykonywania technik w karate

Kierunki wykonywania poszczególnych technik