KARATE  

Techniki jednoczesne : 8

 

Przykłady technik jednoczesnych, praktykowanych w obronie lub w ataku.
8. Uke wykonuje unik, wznosząc skośnie rękę wysuniętą, przygotowując jednocześnie kontrę pięścią drugiej ręki. Odchylając atak od strony wewnętrznej (a), dla bezpieczeństwa podnosi drugą rękę; jeśli wykona to od strony zewnętrznej (b), ręka ta może wzmocnić blokadę, przechodząc w morote-kake-uke na poziomie łokcia Tori.