KARATE  

Kombinacja nr 8 :

 

Tori, odwórcony plecami, atakuje przez lewe maite-jodan sparowany przez soto-uke przeciwnika. Tori kontynuuje atak poprzez teisho-uchi, które ruchem kolistym przechodzi przez gardę Uke (2 i 3). Stawiaj±c lew± nogę poza nog± wykroczn± Uke można odepchn±ć go i zastosować technikę podcinania (4).

Uwaga: Tori wykonuje teischo-uchi z ponownym przesunięceim nogi wykrocznej w kierunku Uke.