Wiewiórka

Oszczędna? Być może... Uczeni stosują dzisiaj
elektronikę, aby zbadać trasę wędrówek wiewió-
rek. W Szwecji na jednym z tych zwierzątuczeni
umieścili zminiaturyzowany aparat radiowy wa-
żący 14 gramów i emitujący dźwięki "bip",
odbierane z odległości 400 metrów. Obserwując
wiewiórkę trzykrotnie w ciągu kilku dni stwier-
dzili, że zwierzę przebywa na terenie o po-
wierzchni jednego hektara.
W lasach dębowych wystarcza trzy lub cztery
żołędzie aby nasycić wiewiórkę, i potrzeba jej
niewiele czasu na ich zjedzenie. W lasach so-
snowych ten gryzoń spędza długie chwile na
obieraniu dziesiątek szyszek (do 190), z których
każda zawiera miniaturowe ziarna ważaće 8 mi-
ligramów.
Nie mogąc się obejść bez drzew, wiewiórka jest
mieszkańcem lasów i parków tak na nizinach,
jak i w górach. Kocha drzewa iglaste. Na ziemię
schodzi tylko aby zebrać trochę pożywienia,
resztę swojego życia spędza między galęziami.
To największy z naszych leśnych gryzoni, które-
go bez trudu można zobaczyć (pozostałe to
przede wszystkim gryzonie nocne). Elegancja
wiewiórki, piękny kolor i ufność do ludzi tłuma-
czą jej popularność. Zrobiono z niej nawet
symbol istoty oszczędnej, co jest wielką przesa-
dą! W rzeczywistości inne zwierzęta wykazują
się dużo wiekszą "przezornością".
...gimnastyczka na pewno! Wiewiórka potrafi
poruszać się po drzewie we wszystkich kierun-
kach. Wykonuje 4-5 metrowe skoki z jednej
gałęzi na drugą. Jeśli się zorientuje, że chybi celu,
potrafi wybrnąc z sytuacji i koryguje lot łapiąc
galęzie. Scigana przez kunę rozwija wszystkie
swoje gimnastyczne umiejętności. Drapieżnik
jest jednak szybszy i przeważnie ją dogania.
Wiewiórka musi również uciekać przed jastrże-
biem, potężnym leśnym ptakiem drapieżnym,
przed puchaczem i puszczykiem. W odróżnieniu
od popielicy wiwewiórka w zimie nie zasypia.
Pozostaje aktywna, chociaż widzi się ją rzadziej.
Podczas brzydkiej pogody praktycznie nie opusz-
cza swojego gniazda znajdującego się na wierz-
chołku młodego drzewa lub rozwidleniu gałę-
zi; jest to schronienie zbudowane z gałązek,
kory, zwiędłych liści, traw, łodyg, wyścielone
mchem.

 

 

Długość 25 cm (+ogon 20 cm). Cięzar: 300 g.
Długość życia (w niewoli): 12 lat.

Wiewiórka - Strona 2  W borach i w lasach

Tajemnice zwierzat