A Team  

"A team"    Words and Music SSgt. Barry Sadler.

 

 

12 men strong and true
Dwunastu silnych i prawdziwych
12 men fight for you
Dwunastu walczących za Ciebie
On their heads a radio of Green
Na ich głowach radio Zielonego
12 men, invincible
Dwunastu, niezłomnej
The A-team
Drużyny A


12 men heard the call
Dwunastu słucha wezwania
Ready to give their all
Gotowi oddać się wszyscy
They bring hope where they are seen
Oni niosą nadzieję, gdzie oni są widziani
12 men invincible the A-team
Dwunastu niezłomnej drużyny A


From Asia's tropical jungle rain
Od Azjatyckiego tropikalnego lasu deszczowego
All the way to Africa's burning plains
Cała droga do Afrykańskich zapalnych równin


Where ever there's trouble
Gdzie zawsze znajdzie się nieszczęście
Night or day
Nocą i dniem
Go the men of the Green Beret
Idą ludzie Zielonego Bereta
To fan the fire of freedoms dream
Aby podsycać ogień wolności snu
12 men invincible the A-team
Dwunastu niezłomnej drużyny A
12 men invincible the A-team
Dwunastu niezłomnej drużyny A

Napisałem wierne i prawdziwe tłumaczenie na język polski.
I wrote faithful and true translation to polish language.
Andrzej Szczepan