Blowing in the wind  

"Wieje razem z wiatrem"    Words and Music by Bob Dylan

 

 

How many roads must a man walk down
Przez ile dróg musi przejść każdy
Before you call him a man?
Nim nazwiesz go człowiekiem?
How many seas must a white dove sail
Przez ile mórz ma żeglować biały ptak
Before she sleeps in the sand?
Nim uśnie w piasku?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Tak... I jak wiele razy muszą jeszcze kule polecieć
Before they're forever banned?
Nim zostaną zakazane na zawsze?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
Odpowiedż, mój przyjacielu, wieje razem z wiatrem
The answer is blowin' in the wind.
Odpowiedż wieje razem z wiatrem


How many years can a mountain exist
Ile lat istnieje góra
Before it is washed to the sea?
Nim zostaje zmyta do morza?
Yes, 'n' how many years can some people exist
Tak... I jak wiele lat niektórzy ludzie muszą przeżyć
Before they're allowed to be free?
Nim uzyskają wolność?

Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
Tak.. I jak wiele może człowiek obrócić swoją głowę
And pretend that he just doesn't see?
Udając,że nic nie widzi?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
Odpowiedż, mój przyjacielu, wieje razem z wiatrem
The answer is blowin' in the wind.
Odpowiedż wieje razem z wiatrem


Yes, 'n' how many times must a man look up
Tak.. I ile razy musi człowiek spoglądać w górę
Before he can see the sky?
Nim będzie mógł zobaczyć niebo?
Yes, 'n' how many ears must one man have
Tak..I jak wiele uszu musi mieć jeden człowiek
Before he can hear people cry?
By mógł usłyszeć płacz ludzi?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
Tak.. I jak wiele śmierci będzie miało miejsce
That too many people have died?
Nim on uzna,że było ich zbyt dużo?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
Odpowiedż, mój przyjacielu, wieje razem z wiatrem
The answer is blowin' in the wind.
Odpowiedż wieje razem z wiatrem