The military songs of Oscar Brand 

Words and Music by Oscar Brand

  Give Me Operations

NO!
Nie!
Don't give me a P-38,
Nie dawaj mi, Lockheed'y P-38
The props, they counter-rotate.
Rekwizyty, one przeciw-obrotowym
They're scattered and sittin'
One s± rozrzucone i ulokowane
From Burma to Britain.
Z Birmy do Brytanii
Don't give me a P-38.
Nie dawaj mi, Lockheed'y P-38
NO!
Nie!


Give me operations,
Daj mi działania,
Way out on some lonely atoll.
Odległe na jakim¶ samotnym atolu
For I am too young to die,
Za bardzo jestem zbyt młody aby umierać
I just want to grow old.
Ja własnie chcę doró¶ć wieku.


NO!
Nie!
And don't give me a P-39,
I nie dawaj mi, Bell'i P-39
The engine is mounted behind.
Silnik nosi zaległo¶ci
She'll tumble and spin,
Ona będzie tarzać się i obracać
And she'll auger you in.
I ona będzie ci ¶widrem w...
Don't give me a P-39.
Nie dawaj mi, Bell'i P-39
NO!
Nie!


Give me operations,
Daj mi działania,
Way out on some lonely atoll.
Odległe na jakim¶ samotnym atolu
For I am too young to die,
Za bardzo jestem zbyt młody aby umierać
I just want to grow old.
Ja własnie chcę doró¶ć wieku.


NO!
Nie!
Don't give me a Peter 40,
Nie dawaj mi, Curtiss'y P-40
It's a hell of an airplane, I know.
Jest piekłem samolotów, Ja wiem
She's a ground looping bastard,
Ona jest uziemion± pętl± sukincórki
And you're sure to get plastered.
I jestem pewien dostać pokrycia
Don't give me a Peter 40.
Nie dawaj mi, Curtiss'y P-40
NO!
Nie!


Give me operations,
Daj mi działania,
Way out on some lonely atoll.
Odległe na jakim¶ samotnym atolu
For I am too young to die,
Za bardzo jestem zbyt młody aby umierać
I just want to grow old.
Ja własnie chcę doró¶ć wieku.


NO!
Nie!
Don't give me an 86D,
Nie dawaj mi, Sabr'y 86D
With rockets, radar & AB.
z rakietami, radarem i AB
She's fast, I don't care,
Ona jest gwałtowna, Nie lubię tego,
She blows up in mid-air!
Ona powiększa się w talii powietrzem!
Don't give me an 86-D.
Nie dawaj mi, Sabr'y 86D
NO!
Nie!


Give me operations,
Daj mi działania,
Way out on some lonely atoll.
Odległe na jakim¶ samotnym atolu
For I am too young to die,
Za bardzo jestem zbyt młody aby umierać
I just want to grow old.
Ja własnie chcę doró¶ć wieku.


NO!
Nie!
And don't give me an F-84,
Nie dawaj mi, Pospolitej F-84
She's just a ground loving whore.
Ona jest wła¶nie uziemion± ¶liczn± dziwk±
She'll whine and she'll wheeze,
Ona będzie piszczeć i ¶wiszczeć,
And make straight for the trees.
I leci prosto na drzewa
Don't give me an F-84.
Nie dawaj mi, Republiki F-84
NO!
Nie!


Give me operations,
Daj mi działania,
Way out on some lonely atoll.
Odległe na jakim¶ samotnym atolu
For I am too young to die,
Za bardzo jestem zbyt młody aby umierać
I just want to grow old.
Ja własnie chcę doró¶ć wieku.


Je¶łi kumpel przyprowadzi Ci dziewczynę
to zapytaj się jej
Czy Pani się puszcza pod oba?

Napisałem wierne i prawdziwe tłumaczenie na język polski.
I wrote faithful and true translation to polish language.
Andrzej Szczepan