Fighting Soldiers From The Sky 

"Ballad Of the Green Berets"    Words and Music by Robin Moore and SSgt. Barry Sadler.

 

 

Fighting soldiers from the sky
Waleczni żołnierze z nieba
Fearless men who jump and die
Nieustraszeni ludzie, którzy skaczą i umierają
Men who mean just what they say
Mężczyźni, którzy skąpią trudem, gdy oni mówią
The brave men of the Green Beret.
Nieustraszeni ludzie Zielonego Bereta


Silver Wings upon their chest
Srebne Skrzydła na ich torsie
These are men, America's best
To są mężczyźni, Ameryki zwycięscy
One hundred men will test today
Stu ludzi będzie poddanych próbie dzisiaj
But only three win the Green Beret.
Ale tylko trzech wygra Zielony Beret


Trained to live off nature's land
Cwiczeni aby przeżyć w dalekiej dziczy
Trained in combat, hand to hand
Cwiczeni w walce w ręcz
Men who fight by night and day
Mężczyżni, którzy walczą nocą i dniem
Courage picked from the Green Beret.
Mężnie dobierani z Zielonego Bereta


Silver Wings upon their chest
Srebne Skrzydła na ich torsie
These are men, America's best
To są mężczyźni, Ameryki zwycięscy
One hundred men will test today
Stu ludzi będzie poddanych próbie dzisiaj
But only three win the Green Beret.
Ale tylko trzech wygra Zielony Beret


Back at home a young wife waits
Powrót do domu, młoda żona czeka
Her Green Beret has met his fate
Jej Zielony Beret, poznała jego przeznaczenie
He has died for those oppressed
On ma umrzeć dla tamtej opresji
Leaving her his last request.
Pożegnał ją swym ostatnim życzeniem


Put Silver Wings on my son's chest
Włóż Srebne Skrzydła na tors mojego syna
Make him one of America's best
Uczynią go jedynym Ameryki zwycięscą
He'll be a man they'll test one day
Gdy on będzie mezczyzną, oni będą wypróbowywać go pewnego dnia
Have him win the Green Beret.
Ma jego wygraną (być) Zielony Beret

 

Napisałem wierne i prawdziwe tłumaczenie na język polski.
I wrote faithful and true translation to polish language.
Andrzej Szczepan
(Andrew Stephen)

Bad and no true translation by newspaper "Wyborcza" is here
Złe i nie prawdziwe tłumaczenie przez gazetę "Wyborczą" jest tutaj