Muzyka COUNTRY

Muzyka country - Dolly Parton
Muzyka country - Willie Nelson

Muzyka country - Crystal Gayle

Pobierz mp3

{Archiwum rar można otworzyć za pomocą WinRAR, a mp3 za pomocą Winamp -
{czasami trzeba przypisać pliki do odpowiedniego programu,
za pomocą którego chcemy otworzyc dany typ pliku
- opcja -> Otwórz za pomocą... pod prawym klawiszem myszy w menu kontekstowym... :)
i poszukać programu z listy folderów w postaci drzewa, tam gdzie jest zaintalowany
i wskazać plik .exe z nazwą programu, klikając jego ikonkę. }

Crystal Gayle CD1a 1-13
Crystal Gayle CD1b 14-25

"A Woman's Heart (Is A Handy Place To Be)"


He's a charmer
On jest czarujacy
He's broken every heart that's tried to hold him
On złamał dotąd każde serce, które próbowało, aby zatrzymać go
It's tearin' me apart to know I want him
Ono wyrywa się mi w rozłące, aby wiedzieć jak Ja pragnę go
Knowin' I can never tell him so
Wiadomo Ja nie potrafiłam powiedzieć jemu tak.


He's a loner
On jest samotnikiem
Runnin' from a friend to find a stranger
Biegnij z przyjaciółmi, aby odnależć nieznanego
It makes me weak, it makes me wonder
To uczyni mnie słabym, to uczyni mnie cudownym
Will I ever make it on my own
Będę Ja wciąż to czyniła, aż ono stanie się moją własnością.
Will I ever make it on my own
Będę Ja wciąż to czyniła, aż ono stanie się moją własnością.


A woman's heart's a handy place to be
Kobiece serce jest udręką, miejscem, aby być
For a man afraid of givin' and fightin' to be free
Dla mężczyzny niestety, aby nie dawać, ani walczyć, ale aby być wolnym
Yes a woman's heart's a handy place to be
Tak kobiece serce jest udręką, miejscem, aby być
I just wish the heart that's broken now was not a part of me
Ja właśnie życzę sobie serca, które jest rozbite, teraz nie było częścią mnie.


But I'm a lover
Ale Ja jestem kochanką.
Lovers often leave us in forever
Zakochani często opuszczają nas na zawsze.
Though he's the best I ever had there'll be another
Chociaż on jest najlepszy, Ja wciąż miałam być następna
And I'll open up my heart again
I Ja będę otwierała moje serce jeszcze raz.


A woman's heart's a handy place to be
Kobiece serce jest udręką, miejscem, aby być
For a man afraid of givin' and fightin' to be free
Dla mężczyzny niestety, aby nie dawać, ani walczyć, ale aby być wolnym
Yes a woman's heart's a handy place to be
Tak kobiece serce jest udręką, miejscem, aby być
I just wish the heart that's broken now was not a part of me
Ja właśnie życzę sobie serca, które jest rozbite teraz, nie było częścią mnie.
I just wish the heart that's broken now was not a part of me
Ja właśnie życzę sobie serca, które jest rozbite teraz, nie było częścią mnie.


Przykładowe mp3 z muzyką Country - nie żyjących wykonawców muzyki Country :