Andrzej z greckiego znaczy mężczyzna - w polskiej formie także Jędrzej
ang. Andrew, niem. Andreas, franc. Andre (czytane Ondre)
zdrobniale po angielsku to Andy to znaczy Jędruś
angielskie Andie to z kolei imię żeńskie po polsku Andrzeja, Jędrzeja, Jędrzeżyca
Jędrzeżyca to synonim chłopczcyca czyli ta która garnie się do chłopaków
gra w piłkę, uprawia sporty męskie.


jak ktoś nie wiedział webandy to siatka Jędrusia - to znaczy strony Jędrusia :)
Pierwszy tej nazwy używał w Internecie Andi Gutmans jeden z twórców PHP.
Pierwszym twórcą PHP jest Grenlandczyk Rasmus Lerdorf póżniejszymi
Izraelczyk Zeev Suraski i Leon Atkinson.