Ade Polenland  

"Ade Polenland" "Żegnaj Polski kraju!"   Muzyka: Carl Vacek, Tekst: Volkslied

 

 

Ade Polenland,
Żegnaj polski kraju
Ade Weichselstrand,
Żegnaj brzegu Wisły,
Heim geht jetzt die Fahrt.
jedziemy teraz do domu.
Wollen heimwärts ziehn,
Chcemy w kierunku domu
Wo die Kirschen blühn,
Gdzie kwitn± wi¶nie,
Manches Mädel auf uns harrt.
Niejedna dziewczyna na nas czeka.


He, bester Wirt, he,
Hej, najlepszy gospodarzu, hej,
Schenk uns nochmals ein,
Nalej nam jeszcze raz
Nehmen jetzt Abschied
Rozstajemy się teraz
Von dem rotgoldenen Wein.
Z czerwonozłotym winem


Ade Polenland,
Żegnaj polski kraju,
Ade weites Land,
Żegnaj daleki kraju,
Lebe nun Wohl.
B±dĽ zdrów.


Hinter den Bergen, dort
Za górami, tam
liegt ein wunderschönes Land.
leży przepiękny kraj.
In einem jenem Ort,
w każdym miejscu,
den Soldaten wohl bekannt.
żołnierzom dobrze znany.


Haben wir auch Piwo getrunken
Pili¶my też piwo
Und der feurighaarigen Janka gewunken,
I wołali¶my ognistowłos± Jankę
Bis die letzte Streife kam
Aż nadszedł ostatni patrol
Und uns nach Hause nahm.
I zabrał nas do domu


Haben wir auch Piwo getrunken
Pili¶my też piwo
Und der feurighaarigen Janka gewunken,
I wołali¶my ognistowłos± Jankę
Bis die letzte Streife kam
Aż nadszedł ostatni patrol
Und uns nach Hause nahm.
I zabrał nas do domu


Ja, das ist Soldatenleben,
Tak, to jest życie żołnierza,
Ob in Warschau oder Prag,
Czy w Warszawie czy w Pradze
Müssen wir auch morgen kämpfen,
Musimy również jutro walczyć,
Heute lacht der helle Tag.
Dzi¶ ¶mieje się jasny dzień.


Haben wir auch Piwo getrunken
Pili¶my też piwo
Und der feurighaarigen Janka gewunken,
I wołali¶my ognistowłos± Jankę
Bis die letzte Streife kam
Aż nadszedł ostatni patrol
Und uns nach Hause nahm.
I zabrał nas do domu


Haben wir auch Piwo getrunken
Pili¶my też piwo
Und der feurighaarigen Janka gewunken,
I wołali¶my ognistowłos± Jankę
Bis die letzte Streife kam
Aż nadszedł ostatni patrol
Und uns nach Hause nahm.
I zabrał nas do domu

Napisałem wierne i prawdziwe tłumaczenie na język polski.
I wrote faithful and true translation to polish language.
Andrzej Szczepan